• +48 660 435 291
  • swiech.sandra@gmail.com, Tychy

Jak pomagam

Jak pomagam

Konsultacje psychologiczne oraz psychoterapia skierowane są dla osób dorosłych.

1. Konsultacja psychologiczna:

Obejmuje zazwyczaj 1 do 3 spotkań i stanowi początek współpracy. Celem jest wstępne określenie problemu i wskazanie kierunków pomocy. Konsultacja może zakończyć się na udzieleniu pomocy psychologicznej i porady psychologicznej, zaleceniu odbycia wizyty u innego specjalisty, lub podjęciu decyzji o rozpoczęciu psychoterapii.
Ustalamy wówczas warunki kontraktu terapeutycznego:
– formę pracy, jaka będzie dla Ciebie odpowiednia,
– Twoje cele i oczekiwania wobec terapii,
– czas trwania oraz częstotliwość sesji,
– reguły odwoływania wizyt i sposoby płatności za sesje,
– zasadę tajemnicy (konsultacje oraz sesje psychoterapeutyczne mają charakter poufny).

Konsultacji udziela:
mgr Sandra Święch (Psycholog Tychy) +48 660 435 291 / +48 784534239 (podczas rejestracji proszę zaznaczyć, że wizyta ma być umówiona do mgr Sandry Święch)

2. Psychoterapia indywidualna:

Rozpoczyna się po ustaleniu kontraktu terapeutycznego. Ma na celu korektę zaburzeń psychicznych przeżywania i zachowania, ma usunąć ich objawy i przyczyny. Jest szczególną formą dialogu, w którym z pomocą psychoterapeuty będziesz miał możliwość poznania ukrytych znaczeń swoich objawów i przyczyn tych trudności. Następnie wypracowania nowych sposobów radzenia sobie. Terapia pomaga też lepiej zrozumieć siebie i rozpoznać własne potrzeby. Jednak aby osiągnąć pożądany efekt, oprócz aktywności terapeuty niezbędne jest Twoje zaangażowanie w proces leczenia.
Sesje terapeutyczne trwają 50 min. i odbywają się regularnie, zwykle raz w tygodniu.

Psychoterapię indywidualną prowadzi:
mgr Sandra Święch (Psycholog Tychy) +48 660 435 291 / +48 784534239 (podczas rejestracji proszę zaznaczyć, że wizyta ma być umówiona do mgr Sandry Święch)

3. Psychoterapia grupowa:

Wykorzystuje siły tkwiące w małych grupach społecznych (5-12 osób), w celu prowokowania pożądanych zmian u uczestników grupy. Psychoterapeuta kieruje potencjałem grupy, tak aby proces leczenia postępował u pacjentów wchodzących w jej skład. Czynnikami leczącymi charakterystycznymi dla grupy są m.in. spójność, poczucie podobieństwa, dostarczanie wiedzy i informacji, dzielenie się doświadczeniem, naśladowanie, uczenie się nowych umiejętności społecznych. Poza pracą nad objawami i trudnościami, aktywne uczestnictwo w terapii grupowej daje również szansę na zwiększenie pewności siebie, samodzielności i poczucia bezpieczeństwa w relacjach interpersonalnych.
Organizacja przestrzeni do terapii polega na tworzeniu kręgu. Grupa ma charakter otwarty – nowi pacjenci wchodzą w miejsce tych, którzy ukończyli terapię. Podczas przyjmowania nowych osób przypominane są warunki kontraktu i zasady pracy w grupie.

Psychoterapia grupowa odbywa się w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy. Skierowana jest dla osób po kryzysie psychotycznym i dla osób z zaburzeniami nerwicowymi. Jest świadczeniem realizowanym w ramach kontraktu z NFZ. Przed przyjęciem odbywa się kwalifikacja – badanie psychiatryczne i psychologiczne.

4. Porady psychologiczne online:

Pomoc psychologiczna udzielana drogą internetową lub telefoniczną, jest w szczególności polecana osobom, które mają z różnych względów utrudniony dostęp do specjalisty, czy osobom mieszkającym za granicą. Jest wygodną formą kontaktu, odbywa się anonimowo, w dogodnym czasie i terminie, nie wymaga wychodzenia z domu.

Dzięki poradom online, można uzyskać wsparcie psychologiczne, pomoc w nazwaniu i zrozumieniu doświadczanych trudności oraz ich przyczyn, a także dowiedzieć się jakie są możliwości dalszego działania (wizyta u specjalisty np. psychiatry, podjęcie określonej formy psychoterapii, wykonanie dodatkowych badań i inne.).

Oferta pomocy psychologicznej online obejmuje:
– wiadomość E-mail (swiech.sandra@gmail.com)
rozmowę telefoniczną (kom: 660-435-291)
Czas trwania porady telefonicznej wynosi 50 min., lub stanowi wiadomość tekstową E-mail, będącą odpowiedzią na zgłoszony problem.

Na konsultacje online umawiamy się w dogodnym dla Państwa terminie, po zaksięgowaniu opłaty na koncie:

ING: 41 1050 1214 1000 0022 9907 1254

Psychoterapia grupowa podobnie jak indywidualna, ma na celu korektę zaburzeń, lepsze zrozumienie siebie i poprawę funkcjonowania osoby, która w niej uczestniczy. Natomiast terapia grupowa dodatkowo daje możliwość przyjrzenia się sobie w relacji nie tylko z psychoterapeutą, ale z wszystkimi członkami grupy. Uczestnicy grupy dzielą się wzajemnie informacjami zwrotnymi, czyli m.in. swoim doświadczeniem, tym jak widzą inne osoby i jakie uczucia wywołują tematy przez nie wnoszone. Jest to szansa by swoją sytuację zobaczyć z szerszej perspektywy i poznać inne sposoby rozwiązywania problemów. Grupa terapeutyczna poprzez odzwierciedlenie, może pokazać również sposoby tworzenia relacji i funkcjonowania w środowisku osobistym, rodzinnym. Następnie w bezpiecznej atmosferze, pomóc zweryfikować i przepracować schematy, które utrudniają komunikację i interakcje społeczne. Czynnikami leczącymi charakterystycznymi dla grupy są również spójność, podobieństwo i wsparcie, które zmniejszają poczucie izolacji i przynoszą ulgę.

Psychoterapia grupowa jest usługą w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego (NFZ) oraz prywatnej grupy nerwicowej.

 


DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY W TYCHACH
Opieka w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym łączy leczenie psychiatryczne oraz psychoterapię. Skierowana jest dla osób po kryzysie psychotycznym oraz dla osób z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, chorobą afektywną dwubiegunową.

 

Przeciwskazania:

– zdiagnozowane upośledzenie umysłowe;

– czynne uzależnienie od alkoholu, narkotyków, itp.;

– ostry kryzys psychiczny, związany z zaostrzeniem objawów w przebiegu choroby podstawowej.

Leczenie odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 13:00 i opiera się na terapii grupowej, społeczności terapeutycznej, psychoedukacji, zajęciach warsztatowych oraz treningowych. Celem pobytu jest m.in. aktywizacja, rehabilitacja społeczna, poprawa samodzielności i radzenia sobie z objawami choroby.

Leczenie w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym odbywa się w ramach kontraktu z NFZ.

 


KOMERCYJNA PSYCHOTERAPIA GRUPOWA ZABURZEŃ NERWICOWYCH I OSOBOWOŚCI

 

Do grupy zapraszamy w szczególności osoby, które:

– Cierpią na zaburzenia lękowe z grupy F40 ICD.10;

– Odczuwają obniżenie nastroju, drażliwość, częste napięcie, lęk, smutek, samotność, apatię;

– Cierpią na dolegliwości fizyczne, które nie znajdują wyjaśnienia medycznego, np. bóle i zawroty głowy, kołatania serca, duszności, drętwienia, bóle mięśni, problemy żołądkowe;

– Osoby, które są stale z siebie niezadowolone, nie wierzą we własne możliwości;

– Przejawiają trudności w bliskich związkach i relacjach interpersonalnych;

– Doświadczyły utraty, jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, strata pracy i inne.

 

Przeciwskazania:

– zdiagnozowane upośledzenie umysłowe i zaburzenia rozwojowe;

– czynne uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków uspokajających lub przeciwbólowych, hazardu itp.;

– obecność objawów powstałych na podłożu organicznym;

– zdiagnozowane zaburzenia struktury osobowości (np. osobowość borderline, antyspołeczna);

– obecność objawów psychotycznych np. zdiagnozowana schizofrenia;

– ostry kryzys psychiczny uniemożliwiający dokonywanie autorefleksji i skupienie się na własnym rozwoju.

Leczenie odbywa się raz w tygodniu w czwartki od godz. 17:00 do 19:15.

Koszt: 150zł