• +48 660 435 291
  • swiech.sandra@gmail.com, Tychy

Psychoterapia rodzinna

Jak dbać o swój związek?

Związek to nie tylko wszystko to, co związane z radością, lecz również stała ciężka praca, aby tę radość utrzymać. W każdej parze obie osoby powinny działać na rzecz zachowania harmonii i szczęścia. Dzięki temu każda ze stron będzie mogła czuć się zadowolona i spełniona. Zatem w jaki sposób utrzymać związek w dobrym stanie i pełnej harmonii?
Po pierwsze – kompromis.
Związek nie będzie w pełni satysfakcjonujący jeśli ważniejsze od niego będzie dla Ciebie udowodnienie swoich racji. Istnieje wiele spornych kwestii, które są tak błahe, że można je odpuścić na rzecz drugiej osoby, zamiast sprzeczać się o nie. Najlepiej samodzielnie zastanów się, czy każdy powód do sprzeczki jest warty waszej relacji? Jeśli już jednak dojdzie do kłótni, co jest czasami nieuniknione, to nie powinno nas obchodzić „zwycięstwo” w niej lecz druga osoba. Przydatne są: sztuka kompromisu i umiejętność przebaczania. Ostatecznie związek łączy ze sobą partnerów a nie polityków przeciwnych partii.
Po drugie – zachowajcie bliskość i ciepło.
Nie ma nic gorszego, niż ten moment w związku, w którym czujecie się zdystansowani i odepchnięci od partnera. Dlatego warto tworzyć jak najwięcej pozytywnych chwil dla obu stron. Mogą to być proste sytuacje, które wprawiają w dobry nastrój – wspólne gotowanie, spacery, czy oglądanie ulubionych filmów. Dobrze jest również pamiętać o komplementowaniu partnera. Na tworzenie bliskości w związku pozytywnie wpływają również takie nawyki jak przytulanie się, mówienie sobie „ kocham Cię”, „dzień dobry i dobranoc”, chodzenie spać o tej samej porze, trzymanie się za ręce, dbanie o wspólne zainteresowania, od czasu do czasu, organizowanie sympatycznych niespodzianek dla partnera.
Po trzecie – rozmowa, konstruktywna komunikacja.
W rozmowie można wyrazić praktycznie wszystko. Moc słów jest wręcz nieoceniona. Jednak każda moc niesie za sobą wielką odpowiedzialność. Nigdy nie należy zapominać o tym, jak bardzo słowa mogą ranić. Ważne jest również znalezienie wspólnego gruntu komunikacji, aby uniknąć zbędnych nieporozumień. Zwłaszcza, że ze słów odczytujemy większość emocji drugiej osoby, jej ekscytację, dezaprobatę, pasję, zachwyt, znudzenie, złość, etc. Warto też zwracając się do partnera formułować komunikaty w oparciu o uczucia i zachowanie np. „przykro mi, że nie pozmywałeś naczyń”, zamiast „jesteś leniem i nic w tym domu nie robisz”. Wskazujemy na nasze emocje i konkretne zachowanie. Generalizowanie i ocenianie, zwykle przynosi odwrotny skutek niż zamierzony. W pozytywnej komunikacji istotne jest też rozeznanie, w jakim nastroju i samopoczuciu jest partner. Jeśli miał np. zły dzień, to nie ma co oczekiwać, że będzie entuzjastycznie nastawiony do naszych planów.
To chyba jedne z najważniejszych kwestii dotyczących relacji utrzymywanych w związku dwojga osób. Oczywiście istnieją jeszcze inne aspekty, o które bezwzględnie należy dbać. Jednym z nich jest poczucie wdzięczności wobec drugiej osoby. Wiele osób popełnia błąd, zakładając, że fakt, iż ktoś jest z nimi w związku i coś dla nich robi jest po prostu oczywistością. Należy zawsze doceniać drugą osobę tak, aby widziała, że jesteśmy wdzięczni za związek z nią. Także za przysługi, czy codzienne czynności warto mówić „dziękuję”. To magiczne słowo, zaraz obok „kocham cię”, które sprawia, że partner czuje się doceniony i ma wyższą samoocenę (a wiadomo, że im mniej kompleksów, tym większe zadowolenie ze związku). Ważny jest również wzajemny szacunek w codziennym traktowaniu siebie nawzajem oraz uwzględnianie planów życiowych drugiej strony na równym poziomie ze swoimi własnymi.

Psycholog Psychoterapeuta Katowice Tychy

Przewodnik pacjenta: zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną.

Głównym objawem zaburzeń nerwicowych jest lęk, który może mieć postać fobii, ataków paniki, obsesji, uogólnionego niepokoju i napięcia, stresu, może też manifestować się poprzez objawy fizyczne, pochodzące z ciała.
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie poszczególnych rodzajów nerwic.

Zaburzenia lękowe w postaci fobii
Określone sytuacje lub przedmioty wywołują lęk, a osoba w kontakcie z tymi obiektami przeżywa przerażenie i stara się unikać tych sytuacji. Zwykle też sama myśl o znalezieniu się w sytuacji fobicznej wzbudza niepokój. Fobiom często towarzyszą napady paniki, mogą też współwystępować z depresją.

Agorafobia: Jest to lęk przed otwartą przestrzenią, wyjściem z domu, przed tłumem, miejscami publicznymi (np. centra handlowe, urzędy), podróżowaniem autobusami i innymi środkami komunikacji, sytuacjami, z których utrudniona jest natychmiastowa i łatwa ucieczka do bezpiecznego miejsca, zwykle domu. Często osoby cierpiące na agorafobię, są w stanie wyjść z domu jedynie w obecności osoby towarzyszącej.

Fobia społeczna: Związana jest z niskim poczuciem własnej wartości, obawą przed oceną i krytyką ze strony innych ludzi. Może objawiać się drżeniem rąk, czerwienieniem się na twarzy, nudnościami, parciem na pęcherz. Skutkuje unikaniem sytuacji społecznych.

Specyficzne (izolowane) postacie fobii: Są to fobie ograniczone do konkretnych sytuacji, jak m.in. ciemność, zamknięte przestrzenie, wysokość, burza, lot samolotem, kontakt z niektórymi zwierzętami, widok krwi i ran, wizyta u dentysty, korzystanie z publicznych toalet, jedzenie określonych potraw, lęk przed narażeniem na pewne choroby.

Inne zaburzenia lękowe
Tutaj lęk nie ogranicza się do określonej, szczególnej sytuacji.

Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny): Polega na występowaniu nawracających ataków bardzo silnego lęku – paniki, które mogą zdarzać się w różnych sytuacjach i są trudne do przewidzenia. Towarzyszą im objawy fizyczne jak: kołatanie serca, ucisk i ból w klatce piersiowej, przyspieszony oddech, duszność, zawroty głowy. Zwykle pojawia się strach przed śmiercią, utratą kontroli lub chorobą psychiczną. Może prowadzić do obaw przed przebywaniem samemu i wychodzeniem z domu. Lęk paniczny jest rozpoznawany jako główne zaburzenie, jeśli nie współwystępuje z fobiami i depresją.

Zaburzenie lękowe uogólnione (nerwica lękowa, stan lękowy): Lęk w tym zaburzeniu jest uogólniony, przewlekły, uporczywy, tzw. wolnopłynący. Osobie towarzyszy stałe uczucie zdenerwowania i niepokoju, zamartwianie się i przewidywanie złych wydarzeń. Do częstych skarg należą dolegliwości somatyczne jak: przyśpieszony oddech i bicie serca, zawroty głowy, pocenie się, uczucie napięcia w nadbrzuszu.

Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane (depresja lękowa): Lek i obniżony, depresyjny nastrój współwystępują w podobnym nasileniu.
Zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne (nerwica natręctw, OCD)
Istotą tego zaburzenia są nawracające natrętne myśli (obsesje) i/lub przymusowe czynności, rytuały (kompulsje). Obsesje to myśli, wyobrażenie, czy impulsy, które pojawiają się w sposób nawracający i mimowolny, przeżywane są z przykrością, często dotyczą tematyki agresywnej lub obscenicznej, osoba zwykle próbuje się im bezskutecznie opierać. Kompulsje są przymusowymi czynnościami, wielokrotnie powtarzanymi, które maja na celu złagodzenie lęku i niedopuszczenie do niebezpiecznej sytuacji. Choć podobnie jak obsesje są przez pacjenta postrzegane jako bezsensowne, trudno się im oprzeć. Często wiążą się z przymusem, mycia się, porządkowania, czyszczenia, sprawdzania, zabezpieczania, liczenia. Nerwica natręctw może mieć postać z przewagą myśli lub czynności natrętnych. Może też występować w przebiegu depresji.

Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
Zaburzenia, które są konsekwencją sytuacji urazowej, traumatycznej, lub wyjątkowo stresującej zmiany życiowej.

Ostra reakcja na stres (reakcja kryzysowa, szok psychiczny): Pojawia się bezpośrednio po silnym zdarzeniu stresowym jak np. katastrofa, pożar, wypadek, nagła śmierć, gwałt. Rozpoczyna się stanem oszołomienia i zdezorientowania, można także obserwować objawy depresyjne, lęk, gniew, rozpacz, pobudzenie lub wyłączenie się. Zaburzenie przemija zwykle w przeciągu kilku – kilkunastu godzin. W przypadku dłuższego utrzymywania się objawów, zmienia się diagnozę, np. na zaburzenie stresowe pourazowe.

Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD, nerwica urazowa): Pojawia się jako opóźniona lub przedłużona reakcja na silne zdarzenie stresowe. Objawia się ciągłym przeżywaniem urazu na nowo w natrętnych wspomnieniach, koszmarach sennych, może występować poczucie otępienia, izolacji, lęk, depresja, myśli samobójcze, stan nadmiernej czujności, unikanie działań przypominających uraz. Objawy zwykle ustępują, ale w niektórych przypadkach zaburzenie może utrzymywać się latami i spowodować trwałą zmianę osobowości.

Zaburzenia adaptacyjne: Powstają w czasie przystosowywania się do dużych zmian życiowych lub stresowej sytuacji ( śmierć bliskiej osoby, status uchodźcy, kryzysy rozwojowe, jak pójście do szkoły, pracy, rodzicielstwo, emerytura). Zaburzenia te utrudniają efektywne funkcjonowanie osoby. Objawy są różnorodne i mogą obejmować: lęk, zamartwianie się, przygnębienie, depresyjność, trudności w podejmowaniu decyzji i działań. U młodzieży zaburzenia zachowania np. zachowania agresywna, u dzieci np. powrót do moczenia nocnego, ssania kciuka. Zaburzenia zwykle przemijają w ciągu pół roku.

Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne, histeria)
Polegają na przekształceniu stresu psychicznego, wywołanego traumatycznymi zdarzeniami lub osobistymi problemami, w objawy fizyczne. Zaburzenia te nie znajdują wyjaśnienia medycznego, badania lekarskie nie potwierdzają choroby somatycznej czy neurologicznej.

Amnezja dysocjacyjna: Niepamięć, zazwyczaj częściowa i wybiórcza, obejmująca zdarzenie stresowe, traumatyczne.

Fuga dysocjacyjna: Pokryte zupełną amnezją, pozornie celowe podróże, często w miejsca znaczące emocjonalnie. Czasami osoba może ujawniać nową tożsamość. W trakcie fugi dbałość o siebie jest zachowana (adekwatny ubiór, jedzenie itp.).

Osłupienie dysocjacyjne: Reakcja na sytuację stresową czy problemową, przejawiająca się znacznym ograniczeniem lub brakiem ruchów, wypowiedzi i normalnej reakcji na bodźce zewnętrzne (np. światło, dźwięk, dotyk).

Trans i opętanie: Zaburzenia z przemijającą utratą tożsamości i orientacji, mimowolne, niechciane, często towarzyszą im schematyczne ruchy, pozycje ciała i wypowiedzi. Osoba działa jakby była przez coś owładnięta.

Dysocjacyjne zaburzenia ruchu: Niezdolność poruszania całymi kończynami lub ich częściami, niedowład, zaburzenia równowagi, drżenie kończyn.

Drgawki dysocjacyjne (napady rzekome): Drżenie ciała przypominające napady padaczkowe, natomiast zwykle nie dochodzi do utraty świadomości, urazów ciała, przygryzienia języka, czy oddania moczu.

Znieczulenie dysocjacyjne z utratą czucia: Zaburzenia dotyczą zmysłów wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Rzadko dochodzi do całkowitej utraty czucia. Objawy często są niespójne z budową i funkcjonowaniem układu nerwowego.

Osobowość mnoga: Bardzo rzadkie zaburzenie. Polega na pojawianiu się u jednej osoby dwóch lub więcej osobowości, które nie są świadome siebie nawzajem. Wszystkie osobowości mają pełny charakter, jedna jest dominująca. Ich pojawienie się i przechodzenie jest związane z sytuacjami emocjonalnymi, urazowymi.

Zaburzenia występujące pod postacią (maską) somatyczną
Charakterystyczne dla tej grupy zaburzeń jest domaganie się przeprowadzania kolejnych badań medycznych pomimo zapewnień lekarzy, że zgłaszane dolegliwości nie mają podstaw somatycznych. Objawy są uwarunkowane psychologicznie, ale to wytłumaczenie jest dla pacjenta trudne do przyjęcia.

Zaburzenie somatyzacyjne: Osoby cierpiące na to zaburzenie zgłaszają liczne, różnorodne, nawracające i często zmieniające się objawy fizyczne, które mogą dotyczyć wszystkich części ciała i układów. Przechodzą wiele konsultacji specjalistycznych, badań i zbiegów, które ku ich rozczarowaniu, wykluczają medyczne podstawy dolegliwości. Zazwyczaj dopiero po kilku latach pacjent trafia do psychiatry. Ponadto w zaburzeniu tym występują objawy depresyjne, lęk, trudności w funkcjonowaniu społecznym i rodzinnym, nadużywanie leków.

Zaburzenie hipochondryczne (nerwica hipochondryczna, nozofobia): Pacjenci są przekonani, że cierpią na jedną lub więcej poważnych chorób somatycznych. Zgłaszane objawy dotyczą jednego lub dwóch narządów czy układów. Są to zwykle naturalne doznania z ciała, które pacjenci interpretują jako nienormalne i przykre. Często z zaburzeniem tym wiąże się depresja i lęk.

Zaburzenia autonomiczne (wegetatywne) występujące pod postacią somatyczną: Zgłaszane objawy dotyczą układów kontrolowanych przez autonomiczny układ nerwowy: układ krążenia (nerwica serca), pokarmowy (nerwica żołądka, zespół jelita drażliwego), oddechowy (psychogenna hiperwentylacja i czkawka), moczowo-płciowy (psychogenny częstomocz). Dolegliwości można podzielić na obiektywne (przyśpieszony oddech i bicie serca, pocenie się, zaczerwienienie, drżenie, lek i obawy przed chorobą somatyczną) oraz subiektywne (wędrujące bóle, pieczenie, uczucie ciężaru i ucisku, wzdęcia).

Uporczywe bóle psychogenne: Uporczywy, silny ból, u podłoża którego leżą przyczyny psychologiczne. Często dotyczy kręgosłupa, mięśni, głowy. Pacjenci cierpiący na to zaburzenie zwykle wzbudzają zainteresowanie i opiekę ze strony rodziny i personelu medycznego.

Inne zaburzenia nerwicowe

Neurastenia (zespół zmęczenia): Obejmuje dwa rodzaje dolegliwości. Pierwszy typ dotyczy zmęczenia po wysiłku umysłowym, osłabienia koncentracji, zmniejszenia efektywności myślenia, trudności z pełnieniem obowiązków zawodowych i codziennych. Drugi typ objawów związany jest z uczuciem zmęczenia po nawet minimalnym wysiłku fizycznym, bólami mięśniowymi i nieumiejętnością odprężenia się. Obydwu typom towarzyszą zawroty i bóle głowy, drażliwość, objawy depresyjne i lękowe, obawy o pogarszającą się kondycję fizyczną i umysłową.

Zespół depersonalizacji – derealizacji: Własna osoba i świat wydają się nierealne, odległe lub sztuczne. Osobie towarzyszy poczucie alienacji, braku własnego myślenia i emocji, odłączenia od ciała oraz otoczenia. Pacjent zdaje sobie sprawę z nierealności tych zmian. Najczęściej zaburzenie to występuje w przebiegu depresji, fobii, zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych. Może pojawić się u osób zdrowych psychicznie np. w stanach przemęczenia.

Psycholog Psychoterapeuta Katowice Tychy

Przewodnik pacjenta: zaburzenia nastroju (afektywne) – depresja i mania

Niniejszy artykuł zawiera podstawowe informacje na temat zaburzeń nastroju, które mogą być wskazówką do rozpoznania problemu własnego lub u bliskich osób.
Zaburzenia nastroju obejmują depresję, manię i zaburzenie dwubiegunowe (maniakalno – depresyjne).

Depresja
Objawy depresji można podzielić na cztery grupy. Należą do nich nastrój, myślenie, motywacja i symptomy fizyczne.
Zaburzenia nastroju:
Osoba w depresji, zapytana jak się czuje, zwykle użyje takich określeń jak: smutek, przygnębienie, beznadzieja, samotność, poczucie winy, niepokój, brak sensu. Czynności, które wcześniej cieszyły, stają się nudne i nie sprawiają satysfakcji. Utrata zainteresowań stopniowo obejmuje większość sfer życia. Przyjemność czerpana z rozrywek, z życia rodzinnego i towarzyskiego, słabnie, nawet jedzenie czy seks tracą swój urok.
Symptomy poznawcze:
Człowiek cierpiący na depresję ma negatywny obraz siebie i niskie poczucie własnej wartości. Uważa, że jest kimś gorszym, nieudolnym i obwinia się za wszelkie niepowodzenia. Oprócz pesymistycznego myślenia o sobie, przyszłość jawi się w czarnych barwach, jako beznadziejna, skazana na porażkę.
Zaburzenia motywacji:
Trudności z podejmowaniem działania, problemy ze wstawaniem rano z łóżka, chodzeniem do pracy, a także niechęć do rozrywek, są częstymi objawami depresji. Również podejmowanie decyzji staje się przerażające i paraliżujące. W silnych stanach depresyjnych, osoba nie radzi sobie z wykonywaniem nawet koniecznych do życia czynności.
Objawy fizyczne:
Powszechna jest utrata apetytu i wiążący się z nią spadek masy ciała, choć w łagodnych stanach depresyjnych, waga może wzrastać. Zaburzenia snu przejawiają się problemami z zasypianiem i przebudzaniem się wczesnym rankiem. Depresji towarzyszy także brak energii i znaczne zmęczenie, nawet po małym wysiłku. Często pojawia się utrata zainteresowania seksem, problemy z erekcją lub brak podniecenia.
Mania
Na obraz manii również składają się objawy należące do czterech grup:
Zaburzenia nastroju:
W przeciwieństwie do depresji nastrój maniakalny charakteryzuje się podwyższeniem, euforią, ekspansywnością, pobudliwością. Może również mieć postać rozdrażnienia.
Symptomy poznawcze:
Myśli osoby w manii są spójne z nastrojem, są wybujałe, pomysły szybko się zmieniają i łatwo o rozproszenie uwagi. Osobie będącej w manii towarzyszą przekonania o swojej omnipotencji, nie dostrzega ograniczeń, ani konsekwencji swoich pochopnych, często ryzykownych działań. Postrzeganie innych często opiera się na skrajnościach: wszyscy są albo dobrzy albo źli.
Zaburzenia motywacji:
Nadmierna aktywność, szybkie działanie, nieprzemyślane, nagłe zmiany przedsięwzięć, to typowe zachowania maniakalne. Często też podejmowane są ryzykowne, niebezpieczne aktywności jak: przypadkowy seks, hazard, zaciąganie kredytów i pochopne inwestycje finansowe, nadużywanie alkoholu, nieostrożna jazda samochodem. Charakterystyczny jest również ekstrawagancki ubiór i makijaż.
Objawy fizyczne:
To przede wszystkim zmniejszenie potrzeby snu i wzrost energii.

Zaburzenie dwubiegunowe CHAD objawia się naprzemiennym występowaniem okresów manii i depresji, przy czym stany depresyjne zwykle trwają dłużej.

Stopień nasilenia powyższych dolegliwości może być różny, od łagodnych stanów depresyjnych, czy hipomaniakalnych, do głębokich, ciężkich epizodów. Okresy chorowania mogą być krótsze, epizodyczne, lub przybierać postać chroniczną. Często depresja ma tendencje do powtarzania się i jest wtedy diagnozowana jako zaburzenie depresyjne nawracające. Bywa, że depresja jest uwarunkowana porami roku. Mamy wówczas do czynienia z depresją sezonową SAD. Charakteryzuje się ona pojawianiem stanów depresyjnych późną jesienią i ustępowaniem wczesną wiosną, co ma związek z niedoborem światła.
Przyczyny zaburzeń nastroju są wieloczynnikowe. Dotyczą zarówno z kryzysów życiowych, utrat, traumatycznych przeżyć, jaki i z czynników biologicznych, związanych z genetyką oraz nieprawidłowościami w funkcjonowaniu układu nerwowego i hormonalnego.

Samobójstwo jest najdramatyczniejszą konsekwencją depresji. Dlatego niezwykle istotne jest zapoznanie się z tematem zaburzeń nastroju, aby jak najwięcej potrzebujących otrzymała pomoc. Dotyczy to zarówno osób chorych, jak i bliskich, którzy mogą zawczasu zareagować i zachęcić do podjęcia leczenia psychiatrycznego / psychologicznego.

Leczenie zaburzeń nastroju zwykle polega na łączeniu farmakoterapii i psychoterapii.
Jeśli istnieją podejrzenia depresji lub manii, należy udać się do psychologa, który w razie potrzeby skieruje do psychiatry. W zaburzeniu dwubiegunowym najczęściej stosowane są leki, natomiast nie każde obniżenie nastroju wymaga wprowadzania antydepresantów. Psychoterapia uczy sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami, pesymistycznym nastawieniem, aktywizuje do podejmowania działań i codziennych obowiązków. Wsparcie psychologa wydłuża okresy remisji, ułatwia też wczesne rozpoznanie symptomów depresji lub manii, aby w porę zareagować.

Psycholog Psychoterapeuta Katowice Tychy

Jak efektywnie korzystać z psychoterapii?

Powodzenie terapii zależy zarówno od psychoterapeuty jak i pacjenta. Celem niniejszego artykułu jest jednak pokazanie, co pacjent może zrobić, ze swojej strony, by jak najskuteczniej skorzystać z psychoterapii.

Na początku należy ustalić cel terapii, jaki chce się osiągnąć. Udając się do psychologa, osoby zwykle chcą lepiej się poczuć, ulżyć swojemu cierpieniu. Nie zawsze jednak zastanawiają się, co konkretnie miałoby się zmienić w ich życiu. Warto więc zadać sobie pytanie, co może być przyczyną problemów, czego brakuje, co chciałoby się uzyskać. Ostatecznie cele terapeutyczne zostaną omówione z terapeutą, mogą być również w toku terapii modyfikowane, niemniej istotna jest aktywność pacjenta w ich formułowaniu. Natomiast terapeuta wskaże drogę jaką można podążać, by osiągnąć swoje założenia. Jednak nie zrealizuje ich za pacjenta. Psychoterapia nie jest operacją medyczną, podczas której pod narkozą zostaje naprawiony chory organ. Terapeuta zaś, nie jest chirurgiem. Podpowie w czym tkwi problem, ale to pacjent będzie go przepracowywał i to bez znieczulenia. Zajmowanie się problemami zwykle wiąże się z trudnymi przeżyciami, jednak czekanie aż stanie się cud i objawy same znikną jest mało prawdopodobne. Terapia bardziej przypomina uczenie się, które wymaga wysiłku i zaangażowania.
Również szczerość i otwartość pacjenta wobec terapeuty ma znaczenie dla osiągnięcia oczekiwanych efektów leczenia. Zgłaszane objawy i trudności zwykle mają swoje korzenie w historii życia pacjenta. Dlatego warto przemyśleć i opowiedzieć, jakie wydarzenia, czy relacje z ważnymi osobami, mogły mieć wpływ na powstanie zaburzeń. Terapeuta sam ich nie odkryje, a ukrywanie bolesnych doświadczeń spowoduje, że leczenie będzie stało w miejscu.
Ważne jest także poświęcanie czasu na refleksje miedzy sesjami oraz odrabianie terapeutycznych zadań domowych, aby praca nad sobą nie ograniczała się tyko do spotkań z terapeutą.
Należy też starać się zmieniać swój dotychczasowy sposób myślenia, zwykle oparty na nierealistycznych i destruktywnych przekonaniach, a także ćwiczyć nowe zachowania, doświadczenia oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami. Samo omawianie problemów podczas sesji i uświadamianie sobie ich przyczyn, nie spowoduje trwałej zmiany zachowania i przeżywania. Niezbędna jest do tego własna praca i ćwiczenie nowych umiejętności w realnym życiu.

Psycholog Psychoterapeuta Katowice Tychy

Formy psychoterapii: indywidualna, grupowa, rodzinna i małżeńska

Psychoterapia jest formą dialogu, który polega na słuchaniu i rozmowie terapeuty z osobami, które przeżywają problemy. Natomiast jej celem jest pomoc w zrozumieniu i rozwiązaniu trudnej sytuacji pacjentów. W procesie terapeutycznym mogą brać udział klienci indywidualni, grupy osób, rodziny, małżeństwa lub pary. Terapeuci pracują samodzielnie lub w parach. Zwykle poddają swoją pracę superwizji, czyli czerpią wskazówki i rady od doświadczonych psychoterapeutów z odpowiednimi kwalifikacjami.

Psychoterapia indywidualna:
Odbywa się w diadzie: pacjentpsychoterapeuta. Jest procesem leczenia zaburzeń przeżywania i zachowania, poprzez rozmowę i relacje terapeutyczną. Umożliwia rozpoznanie znaczeń i przyczyn objawów oraz wypracowanie korektywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Poszerza samoświadomość, poprawia funkcjonowanie społeczne.
Może być stosowana w przypadku większości zaburzeń i problemów natury psychologicznej, jako towarzysząca w chorobach psychicznych wymagających leczenia farmakologicznego oraz we wspieraniu osobistego rozwoju.

Psychoterapia grupowa:
Psychoterapia grupowa podobnie jak indywidualna, ma na celu korektę zaburzeń, lepsze zrozumienie siebie i poprawę funkcjonowania osoby, która w niej uczestniczy. Natomiast terapia grupowa dodatkowo daje możliwość przyjrzenia się sobie w relacji nie tylko z psychoterapeutą, ale z wszystkimi członkami grupy. Uczestnicy grupy dzielą się wzajemnie informacjami zwrotnymi, czyli m.in. swoim doświadczeniem, tym jak widzą inne osoby i jakie uczucia wywołują tematy przez nie wnoszone. Jest to szansa by swoją sytuację zobaczyć z szerszej perspektywy i poznać inne sposoby rozwiązywania problemów. Grupa terapeutyczna poprzez odzwierciedlenie, może pokazać również sposoby tworzenia relacji i funkcjonowania w środowisku osobistym, rodzinnym. Następnie w bezpiecznej atmosferze, pomóc zweryfikować i przepracować schematy, które utrudniają komunikację i interakcje społeczne. Czynnikami leczącymi charakterystycznymi dla grupy są również spójność, podobieństwo i wsparcie, które zmniejszają poczucie izolacji i przynoszą ulgę. Psychoterapia grupowa może być z powodzeniem stosowana w większości zaburzeń. Szczególnie polecana jest osobom przejawiającym trudności w relacjach interpersonalnych.

Psychoterapia rodzinna:
Podstawowym założeniem jest koncepcja cyrkularności, traktująca rodzinę jako system, w którym każdy członek systemu wpływa na innych, ci z kolei oddziałują na niego. Natomiast rodzina jako całość jest częścią większego systemu, jakim jest środowisko, w którym funkcjonuje. System rodzinny jest dynamiczny i zmienia się, w miarę jak doświadcza upływu czasu i przechodzi przez kolejne fazy cyklu życia rodzinnego. Objaw, problem danego członka rodziny, pojawia się zwykle w przełomowych momentach, jak np. zmiany w składzie rodziny (narodziny, śmierć, rozwód), szczególne zdarzenia (przeprowadzka, zmiana pracy, szkoły) lub wydarzenia niespodziewane, nagłe (choroba, utrata pracy). Problemy zgłaszane na terapii są postrzegane w kontekście relacji między członkami rodziny lub innymi systemami. Celem psychoterapii rodzinnej jest usunięcie objawu i zmniejszenie cierpienia rodziny, a także poprawa komunikacji, nauczenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami, wspieranie indywidualnej autonomii.
Psychoterapia rodzinna jest szczególnie polecana w przypadku zaburzeń u dzieci i młodzieży.

Terapia par
Terapia par może być sposobem na zawalczenie o związek, który napotkał na trudności, kryzysy. Związek, w którym zaburzona komunikacja potęguje problemy, gdyż partnerzy nie słuchają się wzajemnie, nie potrafią otwarcie porozmawiać o swoich oczekiwaniach i emocjach, z uporem próbują dopasować partnera do własnych poglądów, nie respektując potrzeb drugiej strony. Następuje oddalenie od siebie, narasta żal, pretensje, złość. Terapia w przypadku par daje korzyści zarówno dla poszczególnej osoby (poszerzenie samoświadomości, odkrycie własnych potrzeb i oczekiwań), jak i dla wzajemnej relacji (poprawa komunikacji, kompromisy, nowe rozwiązania, otwarcie na uczucia i potrzeby).

Psycholog Psychoterapeuta Katowice Tychy
1